Εταιρεία

 • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργων ERP/CRM
 • Ανάλυση & παραμετροποίηση λογισμικού χωρίς κανένα περιορισμό
 • Ανάπτυξη custom modules λογισμικού επάνω στην πλατφόρμα της SoftOne για την κάλυψη οποιασδήποτε εξειδικευμένης πληροφοριακής απαίτησης
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης τελικών χρηστών & διαχειριστών
 • Υπηρεσίες ολοκληρωμένης τεχνικής υποστήριξης με:
  • εξειδικευμένο help desk, για τηλεφωνική υποστήριξη
  • εξ’ αποστάσεως υποστήριξη (remote support)
  • φυσική παρουσία στους χώρους σας, εφόσον απαιτηθεί
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαρκή εξέλιξη και αξιοποίηση των δεδομένων των εφαρμογών